mon-fri 8am - 5.30pm /
sat 9am - 1pm
Sunday closed
Phone:
01702 334332

2 Gang Satin / Brushed Chrome Blank Plate

2 Gang Satin / Brushed Chrome Blank Plate
mouse over to zoom +
Price: £8.99
Quantity:
DESCRIPTION
2-gang Chrome Blank Plate - socket switch box plate, blank, brushed chrome

2-gang blank plate for switch/socket back boxes, in brushed (satin) chrome.